Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) - Prosjektleder

Det enkelte våtrom er som regel et krevende prosjekt med mange faggrupper, detaljer og grensesnitt. Riktig kvalitet og et godt resultat er avhengig av god prosjektstyring.

Byggmesterforbundet har i samarbeid med Norske Murmestres Landsforening (NML) utviklet Håndverkerens Våtromsveileder (HVV). I tillegg til eget kurs for fagarbeideren, tilbyr vi dette kurset som er særlig rettet inn mot prosjektledere.

Målgruppe

Prosjektledere som er ansvarlig for å ledetotalentrepriser i forbindelse med bygging og ombygging av våtrom. Takstmenn, uavhengige kontrollører, byggesaksbehandlere og andre som opererer i våtromsegmentet.

Det anbefales at man har gjennomført kurs for fagarbeidere eller på annen måte har den nødvendige fagkompetanse på området.

Målsetting

Bidra til god prosjektledelse ved gjennomføring av våtromsprosjekter.

Varighet: En dag.

Kursdato:

Innhold

 • Presentasjon av Håndverkerens Våtroms Veileder.
 • Offentlig- og privatrettslig regelverk.
 • Veiledning og frarådningsplikt.
 • Tilbud.
 • Totalansvar.
 • Kontrakt.
 • Endringer.
 • Betalingsregler og betalingssikkerhet.
 • Avtalt kvalitetsnivå.
 • Fagskiller og grensesnitt.
 • Prosjektledelse med gjennomføringsplan.
 • Rutiner og sjekklister for alle fag og entreprenører.
 • Sluttkontroll.
 • FDV-dokumentasjon.
 • Overlevering

Kursavgift

 • Medlem av Byggmesterforbundet/NML/ BNL:       kr. 3.800,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme medlems bedrift: kr. 2.900,-
 • Ikke medlem: kr. 5.250,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 4.300,-

Håndboken Håndverkerens Våtroms Veileder og servering er inkludert i kursavgiften.

Betingelser:

Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.